Kweker Hosokai

High quality Goshiki en vele andere varieteiten zoals...Asagi, Shusui, Ai-Goromo, Kujaku, Shiro-Utsuri, Kikokuryu, Soragoi, Yamatonishiki, Ochiba, Chagoi, diverse Doitsu kweek...

PRODUCTEN

Hosokai HOS-01 VERKOCHT!
0.00
Hosokai HOS-02 UITVERKOCHt!
0.00
Hosokai HOS-03 UITVERKOCHT!
0.00
1